mediation

Mediation is een vorm van conflictbemiddeling. De overheid stimuleert het gebruik van mediation als probaat middel om juridische gevechten en de gang naar de rechter te voorkomen. Mediation blijkt effectiever en goedkoper dan andere oplossingen.mediation

Mediation biedt een aantal voordelen in vergelijking met het zoeken naar een oplossing via de rechter:

- De partijen zoeken gezamenlijk onder leiding van een mediator naar de oplossing van een conflict. Dat biedt bijna altijd een betere oplossing dan de uitkomst van een juridische procedure, omdat daarbij de besluitvorming uit handen wordt gegeven. Er ontstaat dan een win-win situatie.

- De belangen van beide partijen staan centraal tijdens de mediation. Vaak is het ongewis of een juridische procedure deze belangen optimaal recht zal doen. Rechten worden vaak standpunten in een juridische procedure. Bij een mediation gaat het om belangen van beide partijen, in tegenstelling tot een juridische procedure, waar het alleen om rechten gaat.

- Een mediation is betrekkelijk snel te doorlopen en kost over het algemeen minder geld dan een juridische procedure.

Kvk: 24483551
BTW: NL068093366B01
Bank: NL92 INGB 0005136842